ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1-) SATICI    :

Ünvanı           : SAYSHA Tekstil Ve Aksesuar San. Dış. Tic. A.Ş. (“SAYSHA” veya “SATICI”)

Adresi            : Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Sitesi Kent Etabı B 1 Blok No:25 K.6 D.28 Üsküdar/İSTANBUL

MERSİS         : 0757067366500001

Tic. Sicil No  : İstanbul Ticaret Odası - 886851  

Telefon          : 0216 606 41 47

E-Mail            : info@sayshaglobal.com

 

2-) KONU      :

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI’nın, SATICI'ya ait www.sayshaglobal.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

3-) SİPARİŞ KONUSU ÜRÜN, ÖDEME ŞEKLİ VE TESLİMAT BİLGİLERİ :

Sipariş konusu ürün/ürünlerin tanımı, cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak), ödeme şekli ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Siparişe ilişkin bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

ÜRÜN

BİRİM FİYAT (TL)

ADET

TOPLAM (TL)

1)........................................  

____ TL

____

_____ TL

2)

 

 

 

3)

 

 

 

......

 

 

 

Kullanılan hediye çeki / Paracık / _______ toplamı

_____ TL

İşlem ve Kargo Ücretleri

_____ TL

SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil)

_____ TL

 

(Kredi Kartı / Havale / EFT vb.)

ALICI’nın siparişin tamamlanması için seçmiş olduğu ödeme aracı ve ödeme tercihi yukarıda gösterilmiştir.

Tercih ettiğiniz bankanın düzenlediği kampanyalar dahilinde ek taksit sunma, taksit öteleme, ekstre atlama vb. hizmetler sunması bankanızın insiyatifindedir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

ALICI, yapmış olduğu taksitli alışveriş nedeniyle tercih ettiği bankanın uyguladığı faiz oranları ve temerrüt faizini kontrol etmekle yükümlü olduğunu, buna ilişkin yükümlülüklerin ALICI ile bankası arasındaki müşteri ve kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Siparişin teslimatı Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş. kargo şirketi   aracılığı ile ALICI tarafından SATICI’ya bildirilen teslimat adresinde, ALICI’nın kendisine veya SATICI’ya bildirilen kişiye/kuruluşa elden teslim edilecektir.

Teslimat için ödenecek Kargo Ücreti 9 TL olup, ALICI tarafından karşılanmıştır. Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir.

4-) SİPARİŞİN TESLİMİ :

Sözleşme konusu ürün/ürünler, Yönetmelikte belirlenen 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak www.sayshaglobal.com sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir

Sözleşme konusu ürünün tesliminde ALICI’nın veya ALICI’nın gösterdiği kişi/kuruluş’un teslimatı kabul etmemesinden doğan zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu ürünün ayıplı olması halinde ALICI, yasal süre içerisinde bildirimde bulunmak kaydıyla 6502 sayılı Kanun’dan doğan haklarını kullanabilir. ALICI’nın ürünün ayıplı olmayan bir benzeriyle değiştirilmesi veya onarım yaptırılmasını talep etmesi halinde SATICI’ya ürünü gönderecek, bu halde kargo ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5-) CAYMA HAKKI :

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Cayma bildirimi, 1. Maddede yer alan SATICI’ya ait iletişim kanalları üzerinden yapılacaktır. ALICI’nın yazılı cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren azami 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo ve nakliye bedeli SATICI tarafından karşılanır.

KKTC ve yurtdışı gönderilerinde cayma hakkı kullanılamamaktadır.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki gibi olacaktır :

  • İade süresi elinize ulaştığından itibaren 15 gündür.
  • Ürünlerinizi iade adımında gösterilen kargo firması ile iade edebilirsiniz.

Ürünler;

o Ambalajı açılmamış

o Denenmemiş

o Bozulmamış

o Kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

  • Ürünler kullanılmış, yıpranmış, bir şekilde bize ulaşırsa size geri göndermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda ücret iadesi yapılmaz.
  • Siparişteki ürünlerin tekrar satılmasına engel bir durum bulunmamalıdır. Ürünler size gönderildiği gibi, paketinde ve kullanılmamış olmalıdır.
  • Gönderdiğiniz iade-değişim talepleri ekibimiz tarafından elimize ulaştıktan sonraki 4-9 iş günü içerisinde değerlendirilir. Ürünler kullanılmamış, zarar görmemiş, tekrar satılmasına engel bir durum yoksa; bu süreç içerisinde iade tutarınız hesabınıza gönderilir, kredi kartınıza iade edilir yada değişiminiz yapılır ve kargolanır.
  • Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade sonucu olumlu ise ödemeniz derhal bankanıza iade edilir. Tutarın hesabınıza yansıması bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Taksitli alışverişlerinizde iade tutarınız taksitli olarak kartınıza iade edilebilir.

ALICI bu iade prosedürünü okuyup anlayarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

6-) CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER :

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmeler tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkı kullanılamaz.

7-) DİĞER HÜKÜMLER :

Temerrüt halinin gerçekleşmesi durumunda, edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmeyen tarafa edimini yerine getirmesi için 7 (yedi) günlük süre verilecektir. Bu süre zarfında edimin yerine getirilmemesi halinde başka bir ihbara gerek kalmaksızın mütemerrit olmayan taraf ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya iade edecektir. Malın stokta bulunmaması durumu, malın teslimi yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmeyecektir.

ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’nu yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürün/ürünlere ait temel özellikler, ürün/ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, mevzuat uyarınca gerekli ön bilgilendirmenin yapıldığını gayrikabili rücu, beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun kabulü ile Mesafeli Satış Sözleşmesi imzalanması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, imzalanacak Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

8-) YETKİLİ MAHKEME VE MERCİLER :

İşbu sözleşme hükümlerinin ifasından doğmuş/doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Anadolu) Tüketici Mahkemeleri, İcra Müdürlükleri ya da Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

 

SATICI           : SAYSHA Tekstil Ve Aksesuar San. Dış. Tic. A.Ş.

 

ALICI             : ..................